مادرم

:: مادرم
‌ مادرم فرشته است✨

ولی هیچوقت ندیدم پرواز کند...

چون به پایش من را بسته بود
خواهر و برادرم را...
پدرم را...
و همه زندگیش را...

معذرت میخواهم نیوتون،
راز جاذبه مادر من است...!

معذرت میخواهم ادیسون،
مادر من اولین چراغ زندگی من است....!


تقدیم به همه مادران دنیا

منبع : لاله واژگونمادرم
برچسب ها : معذرت میخواهم

مادر

:: مادر
امروز با شاخه گلی سرخ ودستانی لرزان به دیدارت می آیم

این اشک های من از سردلتنگی است

دلتنگی برای بوسه زدن بر دستهای مهربانت

کاش بودی…

امروز دلم آتش گرفت ودوباره جای خالیت را حس کردم

می دانم جای تو خوب است

وفرشته های آسمان امروز را برایت جشن می گیرند

آخر میدانم که بهشت زیر پای توست….

کاش فقط امروز نگاهت را داشتم

خدایا کاش فقط یک بار دیگر

آغوشش را داشتم

 

منبع : لاله واژگونمادر
برچسب ها :

پایان سال

:: پایان سال
سال 94باهمه خوبی وسختی هایش گذشت وساعاتی بیش باقی نمانده برای همه کسانی که وقت شیرین خودرا صرف دیدن مطالب حقیر نمودن آرزوی سالی خوش وخوب دارم وطلب بخشش دارم ازکسانی که اگر خطایی ازمن سرزده وبرای شادی روح هم وبلاگی سیدی که دراربعین امسال درکربلا آسمانی شد طلب ببخشش دارم وهنوز یادش را فراموش نکردم انشاءالله قرین رحمت قرارگیرند

منبع : لاله واژگونپایان سال
برچسب ها :